© 2017-1019 Hasilo S.R.O

Co umí solární systémy?

Vlastní spotřeba a výroba elektřiny s ukládáním do Virtuální baterie a bojleru

Solární systém s Virtuální baterií představuje jedinečnou možnost, jak využít 100 % vyrobené energie. Když v okamžiku výroby nestihnete všechnu energii spotřebovat, jednoduše se vám uloží do Virtuální baterie místo toho, abyste ji zadarmo poslali do sítě. Až budete energii potřebovat, třeba v zimě nebo za špatného počasí, nejdříve ji budete čerpat z Virtuální baterie a až potom ze sítě. Díky tomu ušetříte a také zvýšíte svoji soběstačnost.

S námi získáte:

 • Ohřívání vody přímo ze slunce a výroba elektřiny během dne

 • Virtuální baterii, do které si uložíte nespotřebovanou energii a využijete ji, až budete potřebovat

 • Přístup do Klientské zóny, kde ve svém účtu uvidíte, kolik energie vyrábíte, ukládáte do Virtuální baterie i spotřebováváte

 • Snadná instalace, protože používáme stávající ohřívač vody

1. Elektřina z fotovoltaických panelů prochází jištěním a přepěťovou ochranou.

2. Poté vstupuje do fotovoltaického střídače, který přemění stejnosměrný proud na střídavý. Z měniče poté dále vstupuje vyrobená energie do systému řízení spotřeby, toto zařízení umožňuje optimální využívání energie přímo ve Vaší domácnosti.

3. Toky elektřiny měří systém řízení spotřeby z různých zdrojů. Všechny údaje jdou online do Virtuální baterie, která skladuje to, co nespotřebujete.

4. V rámci řízení spotřeby probíhá současně akumulace energie do teplé vody, čímž je splněn požadavek dotačního programu na minimální spotřebu vyrobené energie ve výši 70 %. V případě vhodné akumulační nádrže pro vytápění je možné využívat vyrobenou elektřinu pro předehřev vody otopného systém domácnosti, a zvýšit tak úspory energií pro vytápění.

5. To, co nespotřebujete přímo, se posílá do sítě a nahrává do Virtuální baterie. Vaše spotřeba ze sítě pak bude odečtena do výše velikosti vašeho ročního balíčku.

Vlastní spotřeba a výroba elektřiny s ukládáním do Virtuální a fyzické baterie

Kombinace Virtuální a fyzické baterie je chytré řešení. Díky Virtuální baterii máte jistotu, že využijete veškerou vyrobenou energii. A pokud k solárnímu systému přidáte navíc tu fyzickou, získáte ještě větší nezávislost na distribuční síti a případný výpadek elektřiny vás už nezaskočí. Neumíte si představit konkrétní výsledky? Asi 85 % vyrobené energie spotřebujete, protože si ji uložíte do fyzické baterie, a 15 % zajistí ta Virtuální.

S námi získáte:

 • Ukládání nespotřebované energie do Virtuální a fyzické baterie a následné čerpání, když potřebujete

 • Přístup do Klientské zóny, kde ve svém účtu uvidíte, kolik energie vyrábíte, ukládáte do Virtuální baterie i spotřebováváte

 • Víc jak 70 % vlastní vyrobené elektřiny spotřebujete ve své domácnosti

 • Snadná instalace

1. Fotovoltaické panely vytváří ze slunečních paprsků stejnosměrný proud.

2. Ten vstupuje do střídače, kde se změní na střídavý, který se běžně využívá v domácnostech.

3. Všechny údaje o vyrobené a spotřebované energii jdou online do Virtuální baterie.

4. Vaše domácnost spotřebovává vyrobenou elektřinu.

5. Přebytek energie, který nestihnete využít, se díky řízení spotřeby ukládá do bojleru, do fyzické baterie nebo do obou zásobníků.

6. To, co nestihnete spotřebovat přímo, se ukládá do Virtuální baterie. Z té se vám pak energie zase vrací ve chvíli, kdy ji potřebujete

Systém pro ohřev vody

 • Řešení s fotovoltaikou

 • Řešení se solárním termickým systémem

 • ohřívání vody pomocí elektřiny přímo ze slunce 

 • vysoká účinnost i v zimě 

 • snadná a nenákladná instalace, používáme stávající ohřívač vody

 • autonomní systém 

 • ohřev vody funguje i při výpadku elektřiny

1. Elektřina z fotovoltaických panelů nejdříve prochází jištěním a přepěťovou ochranou.

2. Pak vstupuje do zařízení SOLAR KERBEROS. Dokáže tuto energii efektivně zpracovat. To znamená poslat ji do bojleru, když je nutné ohřát vodu, rozumně zužitkovat přebytky a naopak, když není dostatek elektřiny z panelů, umět použít elektřinu ze sítě, abychom nezůstali bez teplé vody.

3. A vy pak už jen máte teplou vodu, kterou jste si ohřáli vlastní vyrobenou elektřinou.