Jaké webové technologie může tato www.hasilo.cz stránka používat:

My stejně jako určité třetí strany, které poskytují obsah, reklamu či jiné funkcionality na naší Stránce, můžeme používat různé technologie k získání a zpracování údajů, když navštívíte Stránku, a tyto mohou zahrnovat cookies a další technologie.

Cookies
Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na Vašem zařízení a které nám pomáhají sbírat údaje o Vašich aktivitách. Cookies nám dovolují zejména ukládat Vaše nastavení a preference, zapamatovat si Vaše přístupové údaje, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám porozumět, která část naší Stránky je nejvyhledávanější a analyzovat chod Stránky. Cookies mohou pocházet od nás (tzv. „first party cookies“) nebo i od třetích stran, jejichž služby využíváme (tzv. „third party cookies“).

Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby cookies byly automaticky akceptovány. Máte však možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby se cookies před uložením zobrazily nebo je zásadně odmítnout. Bližší informace k nastavení cookies a jejich změně získáte u nejběžnějších prohlížečů zde: 
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/edge-privacy-faq 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html 
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265 

Upozorňujeme, že se změny nastavení vždy týkají jen daného prohlížeče. Pokud používáte různé prohlížeče, musíte nastavení také změnit odděleně. Mimoto můžete cookies ze svého paměťového média kdykoli vymazat. Další informace získáte ve funkci pomocí svého prohlížeče nebo operačního systému.

Kdykoliv můžete nastavit svůj prohlížeč, aby akceptoval všechna cookies, odmítl je, nebo indikoval, kdy je cookie odesíláno. Upozorňujeme, že Stránka je nastavena na práci s povoleným použitím cookies, a proto některé vlastnosti Stránky nemusejí správně fungovat, pokud bude použití cookies odmítnuto.

IP adresa
IP adresa je unikátní číslo, které je přiděleno počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu. Při každém přenosu dat je nutné znát IP adresu odesílatele a příjemce.

Analytické skripty


Analytické skripty jsou malé části počítačového kódu, prostřednictvím kterých je možné sledovat uživatele a jeho chování na webových stránkách. Může se jednat o základní sledování, zda uživatel navštívil stránku, až po pokročilé sledování jako například přidání produktu do košíku, výběr produktu, odeslání formuláře atd. Analytické skripty mohou poskytovat získané informace třetí straně - poskytovateli počítačového kódu. 

Zpracovávané osobní údaje:

Stránka zpracovává následující kategorie osobních údajů a informací o Vás:

Údaje o užívání Stránky. Můžeme zpracovávat údaje, jak používáte Stránku vaším počítačem, telefonem nebo jiným zařízením, kterým přistupujete na Stránku. Například můžeme zpracovávat:

Údaje o zařízení: hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení;

Log: čas a dobu používání Stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet;

Lokační údaje: údaje o Vaší poloze získané různými technologiemi na určení polohy, jako jsou například GPS, Wi-Fi přístupové body nebo jiné senzory, které nám mohou poskytnout údaje o blízkých zařízeních;

Jiné údaje: údaje o Vašem užívání Stránky, které můžeme zpracovávat, pokud navštívíte nebo použijete stránky nebo aplikace třetích stran ke spolupráci s námi, a údaje o tom, jakým způsobem interagujete s obsahem Stránky.

 

Získané osobní údaje můžeme v zákonem dovolených případech spojovat s údaji o Vás a Vašich aktivitách z veřejných a veřejně dostupných zdrojů.

Tento web www.hasilo.cz má platby certifikát HTTPS.

Tato doména hasilo.cz je ověřena a registrovaná doména.

©Krejčí Marek